Lumiere Grand Sunflower

Lumiere Grand Sunflower với sức chứa tối đa tới 450 khách là địa điểm tuyệt hảo để diễn ra các sự kiện trọng đại của bạn.