CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với công ty và trang web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi, đồng thời công nhận cả tầm quan trọng và nghĩa vụ đi kèm với việc xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận và bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị lạm dụng hoặc lạm dụng.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trên trang web này trong phạm vi cần thiết. Trong mọi trường hợp, dữ liệu sẽ không được chia sẻ hoặc cung cấp cho các bên thứ ba mà không được phép. Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ giải thích rõ hơn cách chúng tôi xử lý dữ liệu riêng tư.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và các ưu đãi có trong đó, bạn đồng ý rằng dữ liệu bạn đã cung cấp có thể được chúng tôi lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng trong phạm vi của chính sách bảo mật này.

THU THẬP, XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người được xác định hoặc có thể nhận dạng được. Thông tin cá nhân về bạn chỉ được chúng tôi thu thập, xử lý hoặc sử dụng khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện hoặc có sự đồng ý và trong phạm vi của pháp luật.

Về nguyên tắc, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai. Mỗi lần truy cập vào trang web của chúng tôi và mọi yêu cầu cho một tệp được lưu trữ trên trang web của chúng tôi đều được ghi lại. Việc ghi nhật ký này chỉ liên quan đến thông tin không cho phép bạn được xác định. Các dữ liệu sau được ghi lại: tên của tệp được yêu cầu, ngày và giờ của yêu cầu, lượng dữ liệu được chuyển, thông báo yêu cầu thành công, trình duyệt web được sử dụng và tên miền yêu cầu. Việc ghi nhật ký phục vụ mục đích thống kê và hệ thống nội bộ của chúng tôi chỉ phân tích dữ liệu này ở dạng ẩn danh hoặc biệt danh. Lumiere Family Village Đông Tác không thu thập địa chỉ IP của các máy tính yêu cầu.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Trang web Lumiere Family Village Đông Tác thu thập và lưu trữ dữ liệu dưới dạng ẩn danh cho các mục đích tiếp thị và tối ưu hóa để được sử dụng với các công cụ Analyze (Google Inc. www.google.com/analytics/). Hồ sơ người dùng được tạo dưới một bút danh từ những dữ liệu này và cookie có thể được sử dụng cho mục đích này. Dữ liệu sẽ không được sử dụng để xác định khách truy cập vào trang web này và sẽ không được tổng hợp với thông tin khác về người mang bút danh. Bạn có thể rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu của mình bất cứ lúc nào thông qua trang web của chúng tôi.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Theo thông lệ, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những dữ liệu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, gửi email tiếp thị, liên lạc, giải đáp thắc mắc hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Lumiere Family Village Đông Tác… Ví dụ: để đặt trước một phòng, chúng tôi yêu cầu chi tiết thẻ tín dụng, số thẻ và CVV của bạn, những thông tin này sẽ được lưu trữ và mã hóa trên các máy chủ an toàn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thêm dữ liệu không bắt buộc, chúng tôi sẽ đánh dấu rõ ràng những phản hồi đó là tự nguyện.

Việc chuyển dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba sẽ chỉ xảy ra trong phạm vi triển khai các dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, khi có sự cho phép của bạn. Việc chuyển dữ liệu liên quan đến bạn cho các tổ chức chính phủ hoặc cơ quan chức năng sẽ chỉ diễn ra khi luật pháp yêu cầu.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Nếu bạn nhập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn, dữ liệu đó sẽ được chuyển theo cách được mã hóa. Ngay khi dữ liệu của bạn đến Lumiere Family Village Đông Tác, nó sẽ được lưu trữ trên một máy chủ bảo mật. Điều này ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu. Các quy trình bảo mật của chúng tôi liên tục được cải tiến phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện nay.

Chúng tôi có quyền làm việc với các nhà cung cấp vận hành máy chủ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và do đó đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự cho dữ liệu được lưu trên máy chủ của họ áp dụng trong phạm vi Việt Nam.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

  • CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS TNT, Lumiere Family Village Đông Tác. Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS TNT, Lumiere Family Village Đông Tác cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
  • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
  • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu của bạn sẽ được xóa khi bạn yêu cầu, khi thông tin về dữ liệu của bạn không còn cần thiết để thực hiện mục đích dẫn đến việc thu thập và xử lý dữ liệu của bạn hoặc nơi xử lý dữ liệu của bạn dữ liệu không được pháp luật cho phép.

MẠNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi lưu trữ các plug-in từ các mạng xã hội phổ biến. Nếu bạn sử dụng trình cắm như vậy, kết nối với máy chủ của mạng xã hội có liên quan sẽ được thiết lập và thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi sẽ được chuyển. Nếu bạn đã đăng nhập vào mạng xã hội nói trên, thông tin này có thể được mạng xã hội liên quan đến hồ sơ cá nhân của bạn. Lumiere Family Village Đông Tác sẽ không chịu trách nhiệm về việc truyền và xử lý dữ liệu của bạn bằng mạng xã hội. Vui lòng tham khảo các điều khoản và chính sách sử dụng theo bất kỳ mạng xã hội nào có liên quan.

SỬ DỤNG COOKIE

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là cookie ở một số nơi. Chúng giúp làm cho dịch vụ của chúng tôi thân thiện, hiệu quả và an toàn hơn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu cục bộ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn truy cập. Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng được gọi là cookie phiên. Chúng sẽ tự động bị xóa sau chuyến thăm của bạn. Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa vi rút.

Tất nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần sử dụng cookie. Nếu bạn muốn ngăn việc lưu cookie trên máy tính của mình, bạn có thể tắt tùy chọn liên quan trong cài đặt hệ thống của trình duyệt. Bạn có thể xóa cookie đã lưu khỏi máy tính của mình bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt hệ thống của trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, điều này có thể dẫn đến các hạn chế về chức năng của các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

BẢN TIN

Trên trang web của chúng tôi, bạn được mời đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong ngữ cảnh này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân hóa bản tin và không được tiết lộ cho các bên thứ ba. Để cá nhân hóa thêm bản tin theo sở thích của bạn, chúng tôi sử dụng theo dõi liên kết, cho phép chúng tôi phân tích hành vi nhấp vào email của bạn.

BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Về nguyên tắc, trẻ em và thanh thiếu niên có năng lực pháp lý hạn chế không được phép chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước của (các) cha mẹ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp của chúng. Lumiere Family Village Đông Tác sẽ không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em hoặc thanh thiếu niên có năng lực pháp lý hạn chế, sử dụng những dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tiết lộ những dữ liệu này cho bên thứ ba mà không được phép.

ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Lumiere Family Village Đông Tác

Hotline: 08888 53 968 – Địa chỉ: 01 Thăng Long, phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Email: info@lumierefamilyvillages.com

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHÍNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Bạn có quyền bất cứ lúc nào để hỏi về dữ liệu cá nhân được lưu trữ, nguồn gốc của họ và người nhận dữ liệu đó, cũng như phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu. Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu sửa dữ liệu không chính xác liên quan đến người của bạn. Nếu bạn muốn lấy thông tin về dữ liệu được lưu trữ hoặc có câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc gửi thư trực tiếp cho người liên hệ của chúng tôi về chính sách dữ liệu này qua địa chỉ: info@lumierefamilyvillages.com.